IP Transit


Балкантел нуди можност за интерент транзит (IP Transit) низ неговата мрежа. IP Transit мрежата на Балкантел овозможува MUltihomed IP-Transit сервис кој нуди најдобар избор на рути за вашата дестинација на Интернет со вградена редундантност и толеранција на грешка. Капацитетот на мрежата е до 10Gbits.