5GHz based network


Балкантел преку својата 5GHz базирана нуди можност за поврзување на две или повеќе оддалечени локации. Оваа мрежа се заснова на IЕEE 802.11a стандардот и подржува брзини до 54Mbits при чиста оптичка видливост. Балкантел користи висококвалитетна опрема и со високотехнолошките имплементирани решенија се гарантира достапноста на сервисите од 99,5%. Ова решение е одлично доколку сакате инсталирате VPN комуникација од една централна локација до повеќе одделни (remote) локации.