WEB proxy


WEB Proxy е моќна алатка кој овозможува ограничување на интернет пристапот поединечено на секој вработен или на група од вработени. WEB Proxy овозможува систем администраторот да одреди кои web страни можат да се посетуваат и се корисни за работењето на компанијата, кои се штетни и можат да го инфицираат компјутерот со малициозен софтвер кој потоа ќе ја корумпира работата на компјутерот па и на целата мрежа, и кои web страни едноставно им одземаат од вниманието на вработените и работното време го користат за посета на тие сајтови (пример facebook).