Динамичен

Доколку нема техничка можност за поврзување на нашата мрежа, Балкантел нуди можност за динамичен IP VPN т.е. преку јавната WAN мрежа со користењето на IPSec протоколот.