3G базиран интернет пристап 3G базиран интернет пристап


Ново во услугите на Балкантел е понудата на 3G базиран интернет пристап. Со 3G технологијата се овозможува широк спектар на интегрирани услуги како што се пренос на говор, видео и друг вид на податоци. Брзината на овој интернет пристап е до 7,2 MBits и зависи од локацијата и оптовареноста на мрежата.